ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 08/08/2018    ថ្ងៃអាប់ដេត: 07/05/2019
អីវ៉ាន់ ID: 5448    ការមើលឃើញ: 1131 ដង

យើងមានកន្លែងទំនេរមួយចំនួនសម្រាប់កម្មករឃ្លាំងនៅម៉ូឌគិរីរតនគិរីនិងព្រះវិហារ។ មិនចាំបាច់មានបទពិសោធដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទាំងនេះទេហើយយើងសង្ឃឹមថាអ្នកយល់អំពីរឿងនេះ។

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

ប៉ៃលិន

អីម៉ែលៈ: