ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 04/11/2019    ថ្ងៃអាប់ដេត: 26/11/2019
អីវ៉ាន់ ID: 8087    ការមើលឃើញ: 105 ដង

ត្រូវមានកន្លែងធ្វើការនៅភ្នំពេញ? ស្វែងយល់ពីបរិវេណការងារល្អបំផុតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមប៉មលឿង។ សម្រាប់សំណួរណាមួយសូមផ្តល់ឱ្យយើងខ្ញុំនូវលេខ 012 868 111

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

No. 191, Tonle Sap (Rd.), Village 1 Sangkat Chroy Changva Phnom Penh Cambodia 12110

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: