ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 26/03/2024
អីវ៉ាន់ ID: 145534    ចំនួនមើល:

💫💫ឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកខុនដូដែលមានតម្លៃល្អ និងមានតំបន់ល្អហើយមិនពិបាកធ្វើដំណើរ

𝐀𝐍𝐀𝐓𝐀 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄
✅ Unit: Studio room
✅ Size: 𝟑𝟎.𝟏𝟐𝐦² – 𝟓𝟔.𝟑𝟏𝐦²

💥 រំលស់សុទ្ធ 100% (Local client)
💥 បង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ $300per/month
💥 Standard unit
💥 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐮𝐩 𝐭𝐨 𝟐𝟎%
_________________________________

👉 For more information
📞 𝟎𝟔𝟗 𝟔𝟐𝟑 𝟐𝟖𝟗 / 𝟎𝟕𝟕 𝟔𝟐𝟑 𝟐𝟖𝟗
𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦: https://t.me/samseyhaera
𝐖𝐡𝐚𝐭𝐀𝐩𝐩: 𝟎𝟔𝟗 𝟔𝟐𝟑 𝟐𝟖𝟗
#ANATARESIDENCE #sterngmeanchey #phnompenh #cambodia

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

Phnom Penh

GPS:

11.55656244621, 104.92852164697

ទូរស័ព្ទ: