ថ្ងៃអាប់ដេត: 18/08/2020
អីវ៉ាន់ ID: 5459    ចំនួនមើល: 114

យើងផ្តល់ជូននូវសេវាតន្រ្តីសម្រាប់បទចំរៀងប្រពៃណីនិងសម័យទំនើបខ្មែរ។ យើងជាក្រុមតន្ត្រីករ 12 នាក់ដូច្នេះយើងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកដែលអ្នកត្រូវការតន្រ្តីសម្រាប់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬពិធីបុណ្យផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

យើងធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ខេត្តនៅកម្ពុជានៅពេលដែលត្រូវការ។ មកជួបយើងដើម្បីពិភាក្សាអំពីតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។