ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 25/08/2019    ថ្ងៃអាប់ដេត: 23/05/2020
អីវ៉ាន់ ID: 5446    ការមើលឃើញ: 1457 ដង

យើងខ្ញុំមានហាងលក់កាហ្វេឆ្ងាញ់ នៅខេត្តកំពុងចាម និងខេត្តកណ្តាល ព្រទាំងមានលក់នំឆ្ងាញ់ៗសំរាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៏នានាដែលដើរកំសាន្តជុំវិញប្រទេសកម្ពុជា។

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: