ថ្ងៃអាប់ដេត: 18/08/2020
អីវ៉ាន់ ID: 5446    ចំនួនមើល: 111

យើងខ្ញុំមានហាងលក់កាហ្វេឆ្ងាញ់ នៅខេត្តកំពុងចាម និងខេត្តកណ្តាល ព្រទាំងមានលក់នំឆ្ងាញ់ៗសំរាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៏នានាដែលដើរកំសាន្តជុំវិញប្រទេសកម្ពុជា។

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

Phnom Penh

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: