ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 23/08/2019    ថ្ងៃអាប់ដេត: 26/11/2019
អីវ៉ាន់ ID: 5444    ការមើលឃើញ: 1232 ដង

យើងលក់ផ្នែករឹងកុំព្យូទ័រទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ អ្នកក៏អាចទិញផលិតផលរបស់យើងនិងលក់បន្តនៅតាមបណ្តាខេត្តផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

កំពុងស្ពឺ

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: