ថ្ងៃអាប់ដេត: 18/08/2020
អីវ៉ាន់ ID: 6494    ចំនួនមើល: 90

ឡានមកដល់ខ្មែរហើយ បងៗពូមីងអញ្ជើញមកមើលបានចា Car: RX 300 ម៉ូឌែល 330 Year: 2004 Collar: ទឹកប្រាក់ Have : tax paper Full : option Pong: 2 Price: $26500 (ចចាបាន) Smart_010966687 Cellcard_011966687 Metfone _0887966687

ឡានមកដល់ខ្មែរហើយ  បងៗពូមីងអញ្ជើញមកមើលបានចា

Car: RX 300 ម៉ូឌែល 330

Year: 2004

Collar: ទឹកប្រាក់

Have : tax paper

Full    : option

Pong: 2

Price: $26500 (ចចាបាន)

Smart_010966687

Cellcard_011966687

Metfone _0887966687

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

Phnom Penh

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: