ថ្ងៃអាប់ដេត: 28/04/2022
អីវ៉ាន់ ID: 14043    ចំនួនមើល:

📣 រៀបចំរួចហេីយ Priusឆ្នាំ2007 ផ្លាកលេខ2BN ម្ចាស់ដេីមផ្ទាល់ ទិញពីឃ្លាំង ឡានស្អាតណាស់🏆 តំលៃ13500ចចារតាមឆាត✉️
👍ទិញលុយសុទ្ធក៏បាន បងរំលស់ក៏បាន
👍មានការធានាត្រឹមត្រូវ ឡានអត់បុក,អត់កាត់ត,អត់ដូរព័ណ,អត់ជ្រះទឹកថ្នាំងស្រិន នឹងធានាម៉ាសុីន ABS ផងដែរ🏆
👍លក់ចេញធានាទិញចូលវិញទាំងអស់

ទីតាំងឃ្លាំង:មុខព្រលានយន្តហោះពោចិនតុង
Tell:012249568/0965121524
Telegram 015666524


Notice: Undefined property: stdClass::$displayOpeningHours in /home/admin/domains/khmeradverts.com/public_html/wp-content/uploads/cache/businessfinder2-child/_wplatte/_parts.single-item-opening-hours.php-7a51e84ed24372e42ec59dc5423fad84.php on line 19

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

Phnom Penh

GPS:

11.55662857440503, 104.9284761368485

ទូរស័ព្ទ:

Notice: Undefined property: stdClass::$contactOwnerBtn in /home/admin/domains/khmeradverts.com/public_html/wp-content/uploads/cache/businessfinder2-child/_wplatte/_businessfinder2-child.single-item.php-fce74ed18a211e9ae6f14a39f8aa2bde.php on line 91

Notice: Undefined property: stdClass::$requestMapItemDetail in /home/admin/domains/khmeradverts.com/public_html/wp-content/uploads/cache/businessfinder2-child/_wplatte/_parts.single-item-map.php-b45c94e0ff1fa3f89e11c548b5167a59.php on line 23