ថ្ងៃអាប់ដេត: 01/03/2022
អីវ៉ាន់ ID: 10448    ចំនួនមើល:

ចាស់ថ្លៃក៏ទិញដែរឱ្យតែថ្មីអញ្ចឹងCamrey07 hybrid Bas optionថ្មីគ្មានកន្លែងទាស់តោះCall 015 759070 តម្លៃសាង 19700$


Notice: Undefined property: stdClass::$displayOpeningHours in /home/admin/domains/khmeradverts.com/public_html/wp-content/uploads/cache/businessfinder2-child/_wplatte/_parts.single-item-opening-hours.php-7a51e84ed24372e42ec59dc5423fad84.php on line 19

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

Phnom Penh

GPS:

11.556835979362, 104.92879318167

ទូរស័ព្ទ:

Notice: Undefined property: stdClass::$contactOwnerBtn in /home/admin/domains/khmeradverts.com/public_html/wp-content/uploads/cache/businessfinder2-child/_wplatte/_businessfinder2-child.single-item.php-fce74ed18a211e9ae6f14a39f8aa2bde.php on line 91

Notice: Undefined property: stdClass::$requestMapItemDetail in /home/admin/domains/khmeradverts.com/public_html/wp-content/uploads/cache/businessfinder2-child/_wplatte/_parts.single-item-map.php-b45c94e0ff1fa3f89e11c548b5167a59.php on line 23