ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 12/06/2019    ថ្ងៃអាប់ដេត: 16/07/2019
អីវ៉ាន់ ID: 8111    ការមើលឃើញ: 37 ដង

ផលិត: តូយ៉ូតា

ម៉ូឌែល: រថយន្ត Camry

ឆ្នាំ: 2005 – 2007

លក្ខខណ្ឌ: ប្រើ

គ្មានកោសឬ Damanges

រាងកាយស្អាត

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

សៀមរាប

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: