ថ្ងៃអាប់ដេត: 18/08/2020
អីវ៉ាន់ ID: 9123    ចំនួនមើល: 2

មានទទួលម៉ៅការសំអាត គ្រប់ប្រភេទអាគារ៖ ផ្ទះល្វែង វីឡា ខុនដូរ ផ្សារ ហាង….

ប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសទំនើប ទឹកថ្នាំនាំចូលពីបរទេស យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ថែទាំអនាម័យ និងយកគុណភាពជាចំបង តំលៃក៏សមរម្យ។

Cleaning Group Service is a standard cleaning service in Phnom Penh. We clean all type of building: house, apartment, condominium…
We bit for cleaning project. All level of deep cleaning we can deal for customer.
Our service is grateful to serve the customer.

– Remove all hard stains
– General cleaning
– Clean staircase
– Clean floor, window, door and wall
– Scrub and polish floor with machines
– Vacuum with machines
– Clean all building glass, high glass of the building
– Remove spider web and dirty spot on everywhere
– Remove trash

Click on the picture for more detail
T: 092 39 36 27, 016 80 30 35
E: [email protected]
A: #8E1, St. 58P, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh

Facebook: Cleaning Group Service Cambodia

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

Phnom Penh

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: