ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 25/06/2024
អីវ៉ាន់ ID: 137156    ចំនួនមើល:

Condo for rent
公寓出租
Property code: BCD24-001
Rental fee 租金: 1200$/month
Gross size 公摊面积: 143.30m2
Net Size 套内面积: 111.50m2
Floor 楼层: 13F
Property type 房源类型: 3 bedrooms
Bathroom 浴室: 3
Location 地址: Sen Sok district, Phnom Penh
Contact number 联系方式: 070 722 337 / 098 999 862

ទាក់ទងតាមរយ៖

ទីកន្លែង:

Sen Sok

GPS:

11.602402975572, 104.85746693905

ទូរស័ព្ទ: