ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 17/08/2019    ថ្ងៃអាប់ដេត: 26/11/2019
អីវ៉ាន់ ID: 6453    ការមើលឃើញ: 723 ដង

យើងជាហាងសំលៀកបំពាក់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងលក់សំលៀកបំពាក់គ្រប់ប្រភេទសម្រាប់បុរសនិងស្រ្តីនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងក៏ផ្តល់ផលិតផលទាន់សម័យរបស់យើងដល់អ្នកលក់រាយដែលមានទីតាំងនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមមកកាន់ហាងមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកនឹងមិនខកចិត្តទេ!

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

Rottanakiri

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: