ថ្ងៃអាប់ដេត: 20/07/2020
អីវ៉ាន់ ID: 8547    ចំនួនមើល: 4

I have Starex to sell:
Brand: H-Grand Starex CVX Half Option
Color: Silver
Year: 2008
Good condition
Price can talk
ឡានម៉ាក H-Grand Starex CVX Half Option
ពណ៌ ទឹកប្រាក់
ផលិតឆ្នាំ 2008
តម្លៃអាចចរចារបាន

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: