ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 06/02/2020    ថ្ងៃអាប់ដេត: 24/04/2020
អីវ៉ាន់ ID: 8547    ការមើលឃើញ: 479 ដង

I have Starex to sell:
Brand: H-Grand Starex CVX Half Option
Color: Silver
Year: 2008
Good condition
Price can talk
ឡានម៉ាក H-Grand Starex CVX Half Option
ពណ៌ ទឹកប្រាក់
ផលិតឆ្នាំ 2008
តម្លៃអាចចរចារបាន

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: