ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 20/06/2019    ថ្ងៃអាប់ដេត: 21/06/2019
អីវ៉ាន់ ID: 8118    ការមើលឃើញ: 66 ដង

ដីផ្ទាល់ខ្លួន និងជាដីកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សារដើមគរថ្មី

ទំហំ 4.5m*15m

តំលៃ 30,000$ ចរចា

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: