ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 19/11/2019    ថ្ងៃអាប់ដេត: 18/04/2020
អីវ៉ាន់ ID: 7565    ការមើលឃើញ: 307 ដង

ប្រភេទ: ទិញជួល (JF)
ទីតាំង: 271 ផ្នែកខាងត្បូង
ជួល: 3000 $
តំបន់ផ្ទះ: 8 * 16
ចំនួនបន្ទប់: 4
បន្ទប់ទឹក: 4
ជាន់: 2
កិច្ចសន្យា: 2 ឆ្នាំ
ប្រាក់កក់: 6 ខែ (យោងទៅតាមការចរចា)
លេខកូដ WECHAT: Roitana1112

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: