ថ្ងៃអាប់ដេត: 21/07/2020
អីវ៉ាន់ ID: 7980    ចំនួនមើល: 37

បន្ទះថាមពលព្រះអាទិត្យយើងផ្តល់ជូននូវប្រភេទគ្រីស្តាល់ប្រភេទបន្ទះថាមពលព្រះអាទិត្យវ៉ុលទាំងអស់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការថាមពលរបស់អ្នក។ VRK CORPORATION
គឺជាអ្នកដឹកនាំសកលលោកក្នុងការផលិតម៉ូឌុលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងផលិតគុណភាព។

អាស័យដ្ឋានការិយាល័យ

VRK CORPORATION CO.LTD ប្រទេសកម្ពុជា

ក្រឡា: + 855-93726192

Tel: + 855-89768077
អ៊ីមែល: [email protected]
បុរីលីមឈាងហាក់,
# 67B, ផ្លូវ 198, ភូមិវសាលបូវ, សង្កាត់
Vealsbov, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
https://www.linkedin.com/company/vrkcorporation
https://web.facebook.com/groups/307895819894371
https://wwww.facebook.com/VRKCorp
https://twitter.com/VrkCo

Home


https://www.youtube.com/channel/UCFWzUEj-g_bTxSFxSWa9Myg?sub_confirmation=1

#vrkcorporation
#greenbuidlingcambodia
#greenbuildingmaterials
#buildingmaterials
#commercialgreenbuildingmaterials
# សាងសង់
# ឧស្សាហកម្ម
# អ្នកបង្កើត
#contractors
# ផលិត
# សាងសង់
#industrialization
# ធ្វើការ
#ការ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

phnom penh

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: