ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 23/04/2020    ថ្ងៃអាប់ដេត: 24/04/2020
អីវ៉ាន់ ID: 8825    ការមើលឃើញ: 218 ដង

Price : $27,000
Tax Paper : ក្រដាសពន្ធថ្មី
Make : TOYOTA
Model : Highlander
Year : ឆ្នាំ ២០០៨
Exterior white : ពណ៌សកាំម៉ៃ
Interior Leather : ក្នុងពូកស្បែក
9 Airbags : ពោងសុវត្តិភាព9
ABS brake : ហ្រ្វាំង ABS
Engine V4 2.5L. : ម៉ាសុីន4 2700cc
No scratches or crashes

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

កណ្តាល

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: