ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 06/12/2018    ថ្ងៃអាប់ដេត: 07/05/2019
អីវ៉ាន់ ID: 7563    ការមើលឃើញ: 108 ដង

ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់ជួល (J F)
ទីតាំង: ភាគខាងត្បូងផ្នែក 271
ជួល: 1500 $
តំបន់ផ្ទះ: 20 * xx
បន្ទប់: 4 ឬច្រើនជាងនេះ (មិនប្រាកដ)
ជាន់: 3
កិច្ចសន្យា: 5 ឆ្នាំ
ប្រាក់កក់: 6 ខែ
លេខកូដ WECHAT: Roitana1112

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: