ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 15/02/2024
អីវ៉ាន់ ID: 137593    ចំនួនមើល:

Village Land Road21A

⁃ តម្លៃលក់ /𝑺𝒂𝒍𝒆 𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆 : $221 /𝒎2
⁃ ទំហំដី /𝒍𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒊𝒛𝒆 : 15𝒎 𝒙 75𝒎 (1128𝒎2)

ទីតាំងស្ថិតនៅឃុំសត្បូរ ស្រុកស្អាង
ខេត្តកណ្តាល /𝑳𝒐𝒄𝒂𝒕𝒆𝒅: 𝒂𝒕 KhumSet Tbor Srok Sang Kandal

☎️ព័ត៌មានបន្ថែម
𝙏𝙚𝙡𝙚𝙜𝙧𝙖𝙢(𝟎𝟕𝟕𝟒𝟔𝟖𝟕𝟖𝟗)
💬 C̲h̲a̲n̲n̲e̲l̲ ̲T̲e̲l̲e̲g̲r̲a̲m̲: https://t.me/preahphumproperty
💬 P̲e̲r̲s̲o̲n̲a̲l̲ ̲T̲e̲l̲e̲g̲r̲a̲m̲: https://t.me/OuySochyPropertyNews
📲 (𝐂𝐞𝐥𝐥𝐜𝐚𝐫𝐝) 𝟎𝟕𝟕-𝟒𝟔𝟖-𝟕𝟖𝟗
📲 (𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭) 𝟎𝟗𝟔 𝟒𝟐-𝟔𝟖-𝟕𝟖𝟗
📲(𝐌𝐞𝐭𝐟𝐨𝐧𝐞) 𝟎𝟗𝟕-𝟒𝟐-𝟔𝟖-𝟕𝟖𝟗
—————
#realestategoals#landforsale #preahphumproperty#buysaleland
#Twinvilla #forrent #foryou #phnompenh #Cambodia #Prehphumproperty

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

ខេត្តកណ្តាល

GPS:

11.223998811432, 105.12595960817

ទូរស័ព្ទ: